Cultuur

Nieuws over dit onderwerp

Stad Harelbeke ondersteunt straatfeesten

N-VA hecht als volkspartij veel belang aan het versterken van het gemeenschapsgevoel en woonklimaat in onze stad. Vanuit deze visie werkte schepen Annick Vandebuerie een toelagesysteem voor …

Parochiekerk Sint-Rita Zandberg is beschermd erfgoed

Ieder jaar vindt ‘Open Monumentendag’ en ‘Erfgoeddag’ plaats. Met onze dienst Erfgoed van de stad nemen we beurtelings deel aan deze evenementen. Op zondag 11 september 2016 vond in heel Vlaanderen …

Cultureel centrum Het Spoor wordt gerenoveerd

CC Het SPOOR scoort samen met de Vlaamse culturele centra hoog op het vlak van tevredenheid, zo blijkt uit een enquête door de Universiteit Antwerpen onder impuls van Locus. Op het gebied van …