Nieuws

Op 8 maart 2021

Het stadsbestuur plant om zes kilometer extra fietsstraten in te voeren in Harelbeke. Op de agenda gemeenteraad van 22.02.2021 stond het bestek om hiervoor de nodige markeringen aan te brengen. N-VA-Gemeenteraadslid Brecht Vandeburie uitte zijn bezorgdheid over de plannen van het stadsbestuur …

Op 4 maart 2021, over deze onderwerpen: Cultuur, Mobiliteit en openbare werken

Op 03.03.2021 werd in de raadscommissie grondgebiedszaken en welzijn & vrije tijd het project 'De Mol' besproken. De site krijgt in de komende jaren een makeover. Alle partijen zijn het erover eens dat de site een kwalitatievere invulling en inrichting verdient, maar de prioriteiten liggen mis en …

Op 24 februari 2021

Een sterke lokale economie is een grote motor van welvaart in onze stad. De coronacrisis heeft echter een diep gat geslagen in dat economisch weefsel. Het stqdsbestuur moet nu alles op alles zetten om dit gat opnieuw te dichten. De N-VA denkt mee aan concrete voorstellen ten voordele van ozne …