N-VA Harelbeke maakt lijstduwers bekend

Op 12 juni 2018, over deze onderwerpen: Verkiezingen 2018

Het partijbestuur van N-VA Harelbeke heeft Annick Vandebuerie (plaats 29) en Eddy Glorieux (plaats 28) verkozen als lijstduwers voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. 

Beide heren zijn geen onbekenden in de Harelbeekse politiek. Ze zijn sterk sociaal en politiek geëngageerd en vormen tot op heden een drijvende kracht achter de vele verwezenlijkingen van de partij. Engagement zit hen in het bloed en de politieke microbe heeft zijn beet nog niet gelost. “Ik besef dat er mensen nodig zijn die hun nek durven uitsteken. Er waait een nieuwe wind door de partij en samen met een aantal andere, sterk geëngageerde figuren wil ik mij mee achter deze ploeg scharen,” aldus schepen Annick Vandebuerie.

“We moeten positief vooruit met onze stad en daar hebben we, naast een goed programma, ook sterke figuren voor nodig want op 14 oktober gaat het over lokale thema’s en lokale mensen. Wij stappen naar de kiezer met een sterk verjongd team voor een veilige thuis in een welvarend Harelbeke. Ik ben dan ook enorm blij en trots dat ik samen met Annick deze ploeg mag duwen,” vult Eddy aan.

Annick Vandebuerie

Annick vormt een vaste waarde binnen de N-VA ploeg die een gezonde mix van ervaring en jong geweld naar voor schuift. Het kwam voor buitenstaanders dan ook als een verrassing dat Annick dit jaar het lijsttrekkerschap doorgeeft aan huidig schepen en aannemer Patrick Claerhout. Het was echter Annick zelf die de wens om lijstduwer te worden uitsprak ten aanzien van het bestuur.

Als eerste schepen van Stad Harelbeke beoefent Annick verschillende bevoegdheden uit, zoals cultuur, bibliotheek, erfgoed, archief, toerisme, feestelijkheden, patrimonium, stadskernvernieuwing en landbouw. Daarnaast treedt hij als vertegenwoordiger van de gemeenteraad op in de politieraad.

Annick heeft een brede kennis van zaken en is een gewaardeerd lid binnen verschillende raden. Zo is hij lid van de raad van bestuur en de algemene vergadering van toerisme Leiestreek. Daar zet hij sterk in om Harelbeke aantrekkelijker te maken voor toeristen. “De Leie stroomt vlak doorheen Harelbeke. Het is een prachtige bron voor toerisme. De komst van het vernieuwde centrum zal dit alleen maar in de hand werken,” vertelt hij.

Het renovatieproject van het cultureel centrum Het Spoor is het paradepaardje voor Annick. Hij hoopt dan ook dat de N-VA deze verwezenlijking de volgende legislatuur verder kan opvolgen.

“Feestelijkheden komen de samenhorigheid van onze stad ten goede. Het vernieuwde en uitgebreide stedelijk feestcomité moet dit in de hand werken,” vertelt hij. “Dat de Harelbekenaren nu ook de mogelijkheid hebben om financiële ondersteuning te krijgen bij het organiseren van straatfeesten vormt een extra stimulans.”

Eddy Glorieux

Gewezen brandweercommandant en docent Eddy Glorieux was in 2012 een van de nieuwelingen op de lijst van N-VA voor de verkiezingen. Eddy werd, en wordt, gezien als een belangrijke aanwinst voor het sterke bestuur. Zijn ervaring, diepgaande kennis en input op vlak van thema’s zoals veiligheid en onderwijs worden binnen de partij van onschatbare waarde geschat.

In 2013 werd Eddy benoemd tot schepen van werk, sociale economie, onderwijs, kunstonderwijs, economie, ondernemen en middenstand. Deze functie bekleedde hij tot en met 2015.

Het werk dat hij daar heeft geleverd vormde de basis voor het huidige onderwijs- en economiebeleid. Zo werd door zijn toedoen de Academie Harelbeke Anders (AHA!) vernieuwd, evenals de sanitaire voorzieningen in de Centrumschool. Zijn inzet voor de lokale economie, zoals de totstandkoming van het Harelbeeks bedrijvencentrum, het ontwerpen van een detailhandelvisie en het binnenhalen van Vlaamse subsidies in het kader van de vernieuwing van het marktcentrum, zijn waardevolle verwezenlijkingen voor onze stad.

Eddy vertegenwoordigt de stad in de politieraad en de raad van bestuur van IMOG. Als fractievoorzitter van de partij belichaamt hij waar de partij voor staat: ervaring, aantrekken van nieuw talent en verandering met het oog op een veilige toekomst in een welvarend Harelbeke.

Vlaamsgezind

Annick en Eddy symboliseren het Vlaamse karakter van de N-VA. “Dit is en blijft het DNA van onze partij,” zeggen ze met klem. “Alle Harelbekenaren zijn Vlamingen. We zijn een stadsgemeenschap waar iedereen streeft naar een beter en leefbaar Harelbeke en de Nederlandse taal is essentieel om tot die gemeenschap te behoren. Met de N-VA zullen we hierover dan ook steeds waken.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is