Minister Weyts investeert in extra schoolbanken in de klas

Op 16 maart 2022, over deze onderwerpen: Onderwijs

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert € 8,5 miljoen in 720 extra plaatsen in de klassen van de onderwijszone Kortrijk. Ook Harelbeke behoort tot deze onderwijszone en kan mee de  vruchten plukken van de investering.

De middelen zullen worden verdeeld op basis van de nieuwe capaciteitsmonitor, die aantoont waar tegen schooljaar 2027-2028 een plaatstekort verwacht wordt. Dankzij de extra investering kunnen de eerste noden gelenigd worden. Daarnaast zet Weyts ook in op de bouw van gloednieuwe scholen en op huursubsidies om extra plaatsen in de klas te realiseren. “Investeren in onderwijskwaliteit betekent ook investeren in een kwaliteitsvolle plaats voor elk kind”, zegt Weyts. “De nieuwe capaciteitsmonitor zet de uitdagingen op scherp”.

Vlaanderen voorziet deze regeerperiode een recordbedrag van € 3 miljard voor nieuwe of vernieuwde schoolinfrastructuur – nog eens € 500 miljoen meer dan in de vorige regeerperiode, toen de inhaalbeweging werd ingezet. Ook het budget voorzien voor structurele extra plaatsen in bestaande scholen is met € 360 miljoen historisch hoog: nog eens de helft méér dan in de vorige regeerperiode. Van dat laatste budget moest nog € 180 miljoen toegekend worden. Deze middelen worden nu verdeeld op basis van de gloednieuwe 3de editie van de capaciteitsmonitor, die aantoont waar er een plaatstekort verwacht wordt.

De belangrijkste conclusie van die nieuwe capaciteitsmonitor is dat er vooral in het secundair onderwijs extra investeringen nodig zijn. De middelen hiervoor worden toegekend aan de onderwijszone. In de onderwijszone Kortrijk investeert Weyts € 8,5 miljoen om 720 extra plaatsen te creëren. De bovenlokale stuurgroepen van de onderwijszone zullen bepalen waar de noden het hoogst zijn en keuzes maken om tot concrete projecten te komen. In deze bovenlokale stuurgroepen worden alle gemeenten binnen de zone betrokken. Ook Harelbeke profiteert van de extra capaciteitsmiddelen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is