Iftar organiseren tijdens de ramadan? Geen taak van de stad.

Op 18 juli 2019

De dienst welzijn van onze stad nam enkele taken op zich bij de organisatie van een iftar. Dat is een maaltijd die moslims tijdens de ramadan nuttigen na zonsondergang. De N-VA eist respect voor de scheiding van kerk en staat.

Tweetalige reclame

Naast organisatorische ondersteuning maakte de dienst welzijn via sociale media ook reclame voor het gebeuren. Door daarbij de affiche #Iftarmee uit Brussel te gebruiken, was het bericht op Twitter bovendien tweetalig. Waarom vond de stad het nodig om een deel van de organisatie en communicatie op zich te nemen? Op die vraag wilde onze fractie in de gemeenteraad een antwoord krijgen. Voor de N-VA is het klaar en duidelijk: elke vereniging mag de gebouwen van de stad gebruiken als ze de regels volgt die voor iedereen gelden. Ook religieuze verenigingen. Maar wij vinden het niet kunnen dat de stad een deel van de organisatie op zich neemt.

Scheiding van kerk en staat

Wij vragen aandacht voor de scheiding van kerk en staat. De stad moet niet meehelpen om een islamitisch religieus feest te organiseren, hoe klein de bijdrage ook is. Waar ligt immers de grens? Bovendien lijkt het ons evident dat een Vlaams stadsbestuur let op het gebruik van het Nederlands, zéker wanneer het over integratie gaat. 

Integratie?

De emotionele repliek van de bevoegde CD&V-schepen getuigde van weinig begrip voor ons standpunt. De ondersteuning zou kaderen in het verhaal van integratie en beter samenleven. Maar als dit is hoe het stadsbestuur omgaat met integratie, dan luidt de N-VA de alarmbel. In Harelbeke zijn er genoeg activiteiten die veel meer bijdragen tot integratie. Tijdens de vorige bestuursperiode kaartten onze voormalige schepenen dat soort ondersteuning van de dienst welzijn al aan binnen het schepencollege. Maar toen vielen de welzijnsbevoegdheden buiten het takenpakket van de gemeenteraad. Het Vlaams Belang mengde zich niet in de discussie.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is